| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Copy of Estandardisasyon sa Panitik

Page history last edited by Edgar S. Godin 5 years, 3 months ago

Pagmatuto sa Pinulongan

Ang Bisaya Magasin maoy giilang sumbanan sa hustong panitik ug pagkagamit sa mga pulong sa hapit tanang mga magsusulat sa Binisaya. Kini tungod kay ang magasin may ngalan na man isip dekalidad nga magasin nga dili basta-basta modawat og mga winiris-wiris lang.

 

Ang daghan usab nga tadhang mga magsusulat sa Binisaya nagpasilong sa Bisaya Magasin, ug busa dili kahibudngan nga kini ang naghupot sa papel isip pinal nga arbiter sa mga isyu kabahin sa panitik sa Binisaya.

 

Mga Batakang Tamdanan

Alang sa dugang kasayon, among gibalhin dinhi ang nanag-unang mga tamdanan sa pagsulat sa Binisaya-Sinugboanon nga una nang naposte didto sa Estandardisasyon sa Bisaya sa blogspot.com -- mga artikulo kabahin sa panitik ug gramatikang Bisaya.

 

 

Mga Kombensiyon

 

Debate: Mga Tampong Opinyon Bahin sa Binisaya

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.