| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Mga Idiyoma

Page history last edited by Edgar S. Godin 9 years, 1 month ago

Hinikay ni E.S.G.

 

Ang mga idiyoma o idyom, sumala pa sa mga diksiyonaryo, mao ang nausong ekspresyon sa katawhan. Usa kini ka piguratibo o masumbingayon nga pamaagi sa pagpadayag. Ang matag pinulongan may iya-iyang idiyoma nga naglungtad diha sa matag komunidad niini. Kanatong mga Bisaya, ania ang pipila sa daghan kaayong mga idiyoma nato nga ato pa gihapong madunggan hangtod karon:

 

1. .Maliso pay buko sa kawayan

                                (lig-on nga baroganan)

 

2. Mag-usab pay layog

                                (dili na gayod masubli)

 

3. Mat-an pa sa pinya

                                (igmat; maru)

 

4. Balhiboon og dila

                                (tsismosa/o)

 

5. Kasab-itag bukag ang simod

                                (nagmuro; nagmug-ot)

 

6. Panahon pa ni Mampor

                                (niadtong dili na masubay nga panahon)

 

7. Dila ray way labod

                                (hilabihang bun-oga)

 

8. Maghilak ang adlaw

                                (laay; mingaw)

 

9. Nagmata og buntag

                                (wala kahibalo)

 

10. Puti og itlog

                                (talawan)

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.