| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks or on the Web, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, Slack, and browsed web pages. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Mga Idiyoma

Page history last edited by Edgar S. Godin 8 years ago

Hinikay ni E.S.G.

 

Ang mga idiyoma o idyom, sumala pa sa mga diksiyonaryo, mao ang nausong ekspresyon sa katawhan. Usa kini ka piguratibo o masumbingayon nga pamaagi sa pagpadayag. Ang matag pinulongan may iya-iyang idiyoma nga naglungtad diha sa matag komunidad niini. Kanatong mga Bisaya, ania ang pipila sa daghan kaayong mga idiyoma nato nga ato pa gihapong madunggan hangtod karon:

 

1. .Maliso pay buko sa kawayan

                                (lig-on nga baroganan)

 

2. Mag-usab pay layog

                                (dili na gayod masubli)

 

3. Mat-an pa sa pinya

                                (igmat; maru)

 

4. Balhiboon og dila

                                (tsismosa/o)

 

5. Kasab-itag bukag ang simod

                                (nagmuro; nagmug-ot)

 

6. Panahon pa ni Mampor

                                (niadtong dili na masubay nga panahon)

 

7. Dila ray way labod

                                (hilabihang bun-oga)

 

8. Maghilak ang adlaw

                                (laay; mingaw)

 

9. Nagmata og buntag

                                (wala kahibalo)

 

10. Puti og itlog

                                (talawan)

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.