| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Dokkio Sidebar applies AI to make browsing the web faster and more productive. Whenever you open Sidebar, you'll get an AI summary of the web page and can ask any question you like about the content of the page! Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Pangutana ug Tubag 1

Page history last edited by Edgar S. Godin 8 years, 3 months ago

Hinikay ni E.S.G.

 

Bata: Pikoy Bisdak, unsay Binisayang espeling sa ‘siopao’, SIOPAO ra ba gihapon?

 

Pikoy Bisdak: Sa Binisayang Sinugboanon, walay diptonggong “io” ug “ao” sanglit ang matag patingog (vowel) pagalitokon man segun sa unsay basa niini. Sa prinsipyo sa Binisaya, ang “io” pagasal-otan og “y” sa tunga; ug ang “ao” pagahulipan og “aw”. Busa, ang tukmang Binisayang espeling mao ni: SIYOPAW. Hinuon, mahimo ra usab nga sagopon ang mga langyawng pulong sa walay pag-usab sa orihinal nga espeling niini.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.