| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Pangutana ug Tubag 1

Page history last edited by Edgar S. Godin 9 years, 2 months ago

Hinikay ni E.S.G.

 

Bata: Pikoy Bisdak, unsay Binisayang espeling sa ‘siopao’, SIOPAO ra ba gihapon?

 

Pikoy Bisdak: Sa Binisayang Sinugboanon, walay diptonggong “io” ug “ao” sanglit ang matag patingog (vowel) pagalitokon man segun sa unsay basa niini. Sa prinsipyo sa Binisaya, ang “io” pagasal-otan og “y” sa tunga; ug ang “ao” pagahulipan og “aw”. Busa, ang tukmang Binisayang espeling mao ni: SIYOPAW. Hinuon, mahimo ra usab nga sagopon ang mga langyawng pulong sa walay pag-usab sa orihinal nga espeling niini.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.