| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

MTB-MLE Corner

Page history last edited by Edgar S. Godin 5 years, 4 months ago

Lindog nga gibuksan ning Bisaya agig bulig o suplementong basahon sa mga Magtutudlo ug Magtutuon sa Inahang Dila (Mother Tongue) nato nga Binisayang Sinugboanon.

 

Tumong namo nga kining maong Lindog magdalit sa mga Kaalam nga Bisaya (Visayan Wisdom) nga mapuslan unya sa nanagtunghang kabataan diha sa ilang sayong pagkat-on gamit ang lumad nga pinulongan.

 

Gipanghinaot namo nga unta kini makatuman sa maong katuyoan.

 

TALAAN SA MGA SULOD

 

 

UBANG ABAG NGA PANID

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.