Talaan sa mga Editor sa Bisaya Magasin


Mga editor sa Bisaya

Sukad sa pagsugod sa publikasyon sa Bisaya Magasin, miagi na kini sa mga kamot sa napulog duha (12) ka pamunoan.

 

Kini ang talaan sa mga hepeng editor sa Bisaya Magasin uban sa mga tawo nga nanaglihok ubos kanila.