| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Sa surrealism room sa guggenheim collection

Page history last edited by PBworks 12 years, 1 month ago

Sa surrealism room sa guggenheim collection

 

Sa surrealism room,

Ang mga hulagway giukay

Sa mga kutsilyo ug mga bulok.

Mga sukwahing

Hulagway sa mga babayeng

Balhiboon ug pak-an,

Mga siyudad nga nangatun-as

Sa kabatoan.

 

Nasaag ka sa mga wala

Magkatukmang bulok,

Ug nahipugwat ka sa paghinumdom

Niadtong dugay mo nang nakalimtan.

Gihigot ka sa kamingaw

Sa mga butang nga wala pa nimo igkita

Wala pa matagamtam,

Ug bisan kanus-a

Dili ko gyod igkita o matilawan.

 

Ug sa tumang kaseguro nakaamgo ka

Nga ang siyudad naglutaw sa panganod

Mao ang tinuod mong gigikanan

Ug sa walay pagduhaduha

Kining walay porma ug balikog

Nga mga puthaw nga nagpasad sa balas

Mga buak, putol nga mga bahin

Sa tanghaga nga ang tubag

Mao ra usab ikaw.

 

ESTER TAPIA

Dortmund, Germany

 

(Kining balaka napatik usab sa balaybalakasoy.blogspot.com. Gipatik kini uban ang pagtugot sa moderetor nga si Batang Bathalad.)

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.