| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Oblasyon: Ritwal Ni Itay

Page history last edited by PBworks 12 years, 9 months ago

Oblasyon: Ritwal Ni Itay

 

Dili pa andam

Makigdulog sa kagabhion

Ang akong damgo

Nagmata ako

Usa ka multong naglakaw

Sa dalang may bildo

Nga gikatag

Nagmata ang kahimatngon

Walay kasayoran

Ang mga kuwaknit sa mansanitas

Sa iyang ritwal

Mibahakhak ang mga

Anananggal sa punoan sa dao

Naminaw kaniya

Ang mga aninipot ug nimpa

Gitilaan ko ang singot

Sa iyang aping

Samtang iyang gidagmay

Ang litaniya nga maoy

Awit sa among dugo

—Dinhi nato ipugas, Anak,

Ang subling pagkahimugso sa kaliwat nga tabunon.

 

Namuwak ang iyang anino

Og suryal nga mga salamin

Sa punoan sa matubato, nakigpatintero

Ang trayanggulo namong mga anago

Sama niadtong kaabunda pa

Ang pinulongan sa ting-ani

Nagkurog ang iyang

Tawhanong lawas

Dili tungod sa katugnaw sa gabii

Kondili sa baho sa asupre

Sa eskina sa iyang kalimutaw

Nanglandig ang mga galyon

—Hilom na, Anak,

Ako ang sabakan sa imong pagbakho.

 

Nabag-o ang hitsura sa lingganayng

Gisab-it sa iyang siko

Nga gitambol

Sa iyang bangkaw ug gapasan

Siya karon ang binag-ong oblasyon

Ang manggugubat nga

Naghubo

Ug sa lawas niyang hubo

Gihimugso sa kagabhion

Ang inampingang sanglitanan

Sa among mga ginikanan

Sa iyang tak-om nga kinumo

Nanglugsot ang lainlaing bulok

Sa prismo.

 

Giabyan ang iyang paglakaw

Sa nag-uwang nga kahilom

Napundok ang mga layang

Dahon sa kawayan

Sa bakanan; gibenditahan

Sa yamog ang mga tsinelas

Sa duwende ug agta

Nagkadugo ang sawumsom

Sa padayon niyang pagbikang

Ang tunob niya mao ang soneto sa banika

Maluibon ang laylay

Gikan sa Kasadpan

Gihagit nila ang kalig-on

Sa tanos nga mulbulan

Dala nila ang espada ug krusipiho

 

Nabati ko ang hinilakay

Sa tinghulaw

Nagtibarak sa tutunlan

Sa suba ang pagmahay

Sa kangitngit ug abog

Nanimahong pormalin

Ang hangin nga akong gihingos

Mangtas ang

Bakho sa ambulansiya

Giluwan niini ang patayng lawas

Nga gikaibgan sa

Pito ka espiritu sa ting-ulan

 

Sa unahan

Pinadunghay ang buhok

Ni Nanay

Naghiwasa ang kanhi

Hilom nga lugot

Ang mangliw ug tuktor

Sayong nanglupad-pauli

Gikalot ni Tatay ang giladmon

Sa iyang samad

Guba ang iyang dughan

Misugwak ang dugo

Sa iyang kaunoran

 

Naghagok pa ang itlog

Ni Ka Guiller

Gipalayas sa iyang tigib ang

Nag-alisngaw nga tinai

Sa mga rakista sa Kyusi

 

Pasagdan kong maglakaw nga maghubo

Si Tatay samtang magsud-ong

Ko sa metamorposis sa kabuntagon

—Ilupad ko ikaw, Anak

Sa ginghariang di maabot ni Lulid

 

OMAR KHALID

Sento Otso, Medellin, Cebu

 

(Ang bersiyong Tinagalog niining balaka Pinasidunggan sa Gawad Surian sa Tula-Gantimpalang Collantes 2007 ubos sa pagpasiugda sa Komisyon Sa Wikang Filipino.)

 

Balik sa:

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.