| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

MGA TANOM UG HERBAL NGA MAY PARTIKULAR NGA GAMIT ALANG SA MGA SAKIT

Page history last edited by Edgar S. Godin 14 years, 5 months ago

Health Notes

Nobiyembre 18, 2009

 

DINHI sa atong nasod adunay daghang tambal nga atong magamit alang sa bisan unsang sakit nga motakboy kanato. Mga tambal nga atong makuha gikan sa nagkalainlaing mga tanom, mga kahoy, mga sagbot ug mga kahoy-kahoy nga mahimong makita bisan diha lamang sa atong tugkaran, kaumahan ug kalibonan nga atong magamit kutob sa atong kinahanglanon nga wala kitay gasto. Ang maong mga tambal nga herbal inyo nang nakita gani nga nanggawas dinhi sa atong seryal sa nanglabayng mga hulad ning magasin natong Bisaya, nagkalainlaing matang sa mga tambal nga tungod sa kadaghan maglisod na hinuon kita usahay pagtino kon hain ang labing tukma o labing maayo alang sa partikular nga sakit. Bisan gani kining tagsulat nga kanunay gayong naggamit sa mga herbal bation usahayg kalibog o pagduhaduha niadtong mga tambal nga wala pa kaayo masinati.

 

Busa aron kita makapaneguro sa kanunay, wala nay bationg pagduhaduha sa mga higayon nga kita magkinahanglan og tambal alang sa usa ka partikular nga sakit, dinhi sa atong seryal karon inyong makita nga tingob gayod ang tanang herbal nga angay sa matag balatian nga motakboy kanato nga dili lang damhon. Among ipagawas dinhi ang matang sa balatian o sakit uban ang tanang matang sa tanom, kahoy, sagbot o kahoy-kahoy nga mahimo sab ganing inyong itanom mismo sa usa gayod ka herbal garden aron dili na kamo maglisod pagpangita sa mga higayong inyong kinahanglanon.

ABSCESSES

Localized collection of pus surrounded by inflamed tissue.

Laktod nga pagkasulti, hubag nga nagnana ug nag-ab-ab nga kasagarang anha makita sa bitiis. Kabahong. Hinuon, may mga kaso sab nga ang kabahong adto makita sa ubang parte sa atong lawas diin nag-anam pagdako ang ab-ab sa nadunot nga unod. Kabahong nga ang hinungdan o sinugdanan mao ang hubag o samad nga napasagdan.

Karong mga adlawa medyo nihit na igkita ang kabahong sa mga mulupyo sa mga siyudad ug kalungsoran diin adunay mga tambalanan ug mga doktor nga makaatiman sa mga pasyente. Apan didto sa lagyong dapit sa kabaybayonan ug kabukiran, ang kabahong mahimo pa gihapong makita sa kabos nga mga mulupyo nga dili makagangkap pagpalit sa kinahanglanong tambal gikan sa mga botika ug labi nang dili makalahutay pagpatambal sa mga doktor. Tungod kay ang kabahong dugay nga maayo, nagkinahanglan sa lanat nga pagtambal.

Busa ultimo remedyo mao ang paggamit sa medisinang herbal nga mahimong makuha gikan sa mga tanom, kahoy, sagbot o kahoy-kahoy nga makita mismo sa kalikopan, sama pananglit ning mga mosunod…

Alas Kuwatro

– Dukdokon ang lab-as nga mga dahon ug ihampol. Labing maayo nga inigkauga sa hampol ilisan kay mas epektibo. Gawas pa sab nga lisod tangtangon ang hampol kon mauga na, mahimong maukab ang bahin sa kabahong nga mataptan.

Kaymito

(Caimito) – Ang tagok nga makuha gikan sa putlong dahon, udlot o hilaw nga bunga maoy ipahid sulod ta tagutlo ngadto sa tagup-at ka oras. Ug mas labing epektibo kon ang tagok idihog sa gapas aron maoy ihampol sa kabahong duha ka subli sa matag adlaw, sayo sa buntag ug sa dayong pagkatulog sa gabii. Baatag panyo o limpiyong panapton o tinabas nuog ang hampol aron dili matangtang.

Sinawsinaw

– Dukdokon ang lab-as nga mga dahon aron ihampol duha ka subli sa matag adlaw. Ang kabugnaw sa lab-as nga duga sa tubigong sinawsinaw makapahiuli sa nadunot nga mga selyula.

Antuwanga (Gumamela)

– Dukdokon ang lab-as nga mga dahon ug ihampol labing maayo upat ka subli, kaduha sa buntag ug kaduha sa hapon. Ang kaapod sa duga sa dinukdok nga lab-as nga mga dahon makapatay sa mga kagaw. Gikinahanglan ang kakugi aron daling maayo ang kabahong.

Chrysanthemum

– Ang apod o aplod nga medyo pait-pait nga duga sa dinukdok nga lab-as nga mga dahon ning ginatawag nga national flower sa Hapon epektibo alang sa pagpaayo sa kabahong nga hampolan duha ka subli sa matag adlaw.

Mayana

– Lagaon ang mga dahon, kinahanglang isog ang templada, 10 ka lab-as nga dahon sa 2 ka baso nga tubig. Pabugnawon ang linaga ug maoy ihunad sa kabahong 3 ka subli sa matag adlaw. Sa buntag, udto ug sa dayong pagkatulog sa gabii.

Pagipagi

–Dukdokon ang lab-as nga dahon ug ang duga maoy gamitong tambal sa kabahong, 2 ka subli sa matag adlaw. Sa buntag ug sa dayong pagkatulog sa gabii.

Labing maayo nga dili initon o dili halobon ang lab-as nga dahon sa pagipagi. Tungod kay ang kabugnaw sa isog ug apod kaayong duga daling makapatay sa mga kagaw ug daling makapahiuli sa mga selyula sa nadunot nga unod.

Kining pagipagi maoy labing epektibo sa tanang tambal sa kabahong. Tungod kay daling makapaayo. Duga ray gamiton, mahimong ipatulo lang o ipahid pinaagi sa binasa nga gapas.

Hinuon, gikinahanglan lang niini ang dakong sakripisyo, pag-antos. Tungod kay labihan kahapdos ang duga niini nga ipatulo sa kabahong. Gani, ang baka namong gatasan nga may kabahong kaniadto dapit sa iyang abaga, haskang makalumpat inigkakita kanako nga magbitbit sa dinukdok nga dahon sa pagipagi. Mao nga sa kadugayan napugos ko pagpuga sa dinukdok nga dahon sa pagipagi ug ang duga nga sinulod sa garapa maoy gipatulo sa kabahong duha ka subli kada adlaw hangtod nga naayo.

Labing maayo nga hunaran ang kabahong sa dili pa tambalan aron limpiyo, walay mibagtok nga kugan o nana.

Maoy gamitong panghunad ang linaga sa mga tanom nga aplod o pait sama sa mga udlot sa bayabas, dahon sa paliya, panit sa lumboy, dahon sa kaymito, mayana ug bisan mismo ang dinukdok o tinagod nga dahon sa pagipagi.

Mas daling maayo ang kabahong kon hunaran kanunay sa dili pa tambalan.—

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.