| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) is a Chrome extension that eliminates the need for endless browser tabs. You can search all your online stuff without any extra effort. And Sidebar was #1 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

Labing Masaarong Bag-ong Magsusulat sa Bisaya

Page history last edited by PBworks 14 years, 6 months ago

Labing Masaarong Bag-ong Magsusulat Sa Bisaya

 

Usa ka award nga ihatag ngadto sa usa ka batan-ong miapil, mitampo o mipailawom sa programang Young Blood Writer kinsa, base sa iyang nangapatik nga obra, nakapakitag impresibong pag-uswag sa arte sa panulat; ug nga siya base sa paghukngay maoy migulang labing hawod sa tanang nanampo o napatikan sulod sa tuig.

 

Mga Sumbanan sa Pagpili

 

Unsaon Pag-apil

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.