| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Labing Masaarong Bag-ong Magsusulat sa Bisaya

Page history last edited by PBworks 12 years, 4 months ago

Labing Masaarong Bag-ong Magsusulat Sa Bisaya

 

Usa ka award nga ihatag ngadto sa usa ka batan-ong miapil, mitampo o mipailawom sa programang Young Blood Writer kinsa, base sa iyang nangapatik nga obra, nakapakitag impresibong pag-uswag sa arte sa panulat; ug nga siya base sa paghukngay maoy migulang labing hawod sa tanang nanampo o napatikan sulod sa tuig.

 

Mga Sumbanan sa Pagpili

 

Unsaon Pag-apil

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.