| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Kasaysayan sa Bisaya Magasin

Page history last edited by PBworks 16 years, 6 months ago

Ang Bisaya Magasin nahimugso gumikan sa pagpaningkamot ni Vicente C. Padriga kinsa maoy nangako pagpangatubang kang Don Ramon Roces, ang publikador sa mga magasing Liwayway ug Graphics, aron mahimugso ang usa ka magasing lunsay Binisaya. Ug kay nakita man sa tigulang Roces ang dakong potensiyal sa usa ka basahong Binisaya, migula ang Bisaya kaniadtong Agosto 15, 1930 nga si Padriga lang ang nagbinugtong paghikay sa unang gula.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.