| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Want to get organized in 2022? Let Dokkio put your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in order. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Available on the web, Mac, and Windows.

View
 

Ika-11 Nga Kasumaran Ug Kombensiyon sa BATHALAD-Mindanao

Page history last edited by PBworks 14 years, 2 months ago

Ika-11 Nga Kasumaran ug Kombensiyon sa BATHALAD-Mindanao: Nagtinabuylog na ang Paghunat sa Pangandam

Ni MARCELO A. GEOCALLO

 

 

DETERMINADO ang pamunoan sa BATHALAD-Mindanao (Bathalan-ong Halad sa Dagang) kang kansang sentro sa kalihokan nagabase sa Dakbayan sa Iligan sa pagpahigayon sa ika-11 nga kasumaran ug kombensiyon karong Nobiyembre 17-18, 2007 sa Sugba City, Quezon Avenue Extension (Palao) nga sikbit lamang usab sa Teepoy’s.

 

Nanghimusak na sa paglaom ang gila nga pangandam sa maong okasyon nga way laing gisamkon sa liderato mao ra nga makadu’t og kaham-ot sa mga sakop sa BM sa pagpatagamtam kanila segun sa gilatid nga talaan sa programa sama sa akto sa pagsaulog sa Gabii sa Pakigdaitay (Fellowship Night) diin pagalangkoban sa lainlaing pasundayag sa indigay sa katakos nga may gipuyos nang mga ganting cash alang sa matag kategoriya. Gikaingon nga ipahigayon ang linawas nga tigi sa Paagik-ik, Awit, Balak ug Pakigpulong (nga way pangandam). Maayong manukad daan kinsa kadtong nagtinguha nga mosalmot kay may igo pang panahon sa pagbaid sa gibatonan nilang katakos.

 

Si Eufemio M. Flores, ang incumbent president nagpatin-aw sa lintunganay sa pangutana: “Nganong mahinungdanon ang pagtambong ning maong okasyon?”

 

Alang niadtong mga magsusulat nga taga Mindanao, karon maoy tukmang higayon kay magkakita na usab ang mga sakop aron sa makausa pa, mag-iniktin na usab kita sa pagsaulog sa kalipay, magdip-igay sa mga abaga, pig-itay sa mga pa’d; ug yugyogon nato sa ulyahot sa atong mga talidhay ang kalibotan. Apan kana, mao lamay pasiunang tukbil sa maong adlaw sanglit adto man unya kita mopatighulog sa seryoso nga diskusyon, pagbayloay sa lanubong mga hunahuna sa panahon sa plenarya aron tambayayongan nato ang pagpangitag medyos nga sarang ikabus-ok sa pagpatunhay sa Katitikang Bisaya. Mao kini ang kawsa diin obligado kita sa pagtampo sa mabisag unsa nga gituohan nato nga makaayo sa gibugtaw tang tubag sa daghang pangutana: Kanus-a man gyod kita magkahiusa? Ug niini, dili makalingiw ang mga sakop (ug bisan pa man gani ang dili sakop makasalga) kay usag usa kanato angayng manginlabot man gayod aron atong mapreserbar ang malahalon tang pinulongan nga maoy atong namat-ag mahayag.

 

Sa tigom sa 2007 Executive Committee sa BM sa miaging Septiyembre 30, 2007, nasabotan usab nga ang BATHALAD-Mindanao niining tuiga, moila og sakop, nga pinasikad sa gihuptang kredensiyal sa panuwat, ilusad siya sa “Hawanan sa Kabantog” kun “Hall of Fame”. Busa ibudyong kining panawagan: Kinahanglan nga kadtong mga sakop nga nanagpakadaog og unang mga ganti sa mga tigi sa sinulatay, giawhag sa pagpadala gilayon sa talaan, ulohan, tuig ug kategoriya nga nadag-an aron kini ikaapil sa pagtuki; ug aron usab maayag pag-ayo ang mga merito nga mosibo sa gilatid nga gabayan aron dili mahuwaso ang pagtigsik. Ilaktod ngadto kang Ginong Eufemio M. Flores, Pamuno, BATHALAD-Mindanao, 007 Purok 17, Doña Juaña Subdivision, 9200 Palao, Iligan City.

 

Katambahan og bantang ang gilumbay nga mga pinasidunggang mamumulong nga mopahimug-at unya sa maong okasyon. Sa talay, sila si Dr. Ricardo Ma. Duran Nolasco, chairman sa Komisyon ng Wikang Filipino (KWF); Mlbn. Cesar P. Kilaton, Jr. ang chairman sa DAGANG FOUNDATION, INC. (DFI) sa Dakbayan sa Sugbo, ug ingon man kang Editor Edgar S. Godin sa Bisaya nga takos pakitubdan sa unsay bag-ong mga polisiya, ubp. ning sikat nga sinemanang mantalaan sa Kabisay-an ug Mindanao.

 

Giawhag sa pamunoan sa BM kadtong nagtinguha sa pagtambong nga mga sakop (ug bisan dili sakop) sa pagpahibawo daan sa Secretariat c/o sa pamuno, pinaagi ning mga numero: 0915-8600-648 aron kagahinan og akomodasyon alang sa usa ka gabii, ug usab, aron ikaapil sa talaan alang sa tulo ka kan-anan.--

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.