| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) is a Chrome extension that eliminates the need for endless browser tabs. You can search all your online stuff without any extra effort. And Sidebar was #1 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

Himamata Ang Mga Bisaya Nga Nagsabak Sa Tigi Sa Sinulatay Sa BATHALAD-Mindanao 2007

Page history last edited by PBworks 14 years, 11 months ago

Himamata Ang Mga Bisaya Nga Nagsabak Sa Tigi Sa Sinulatay Sa BATHALAD-Mindanao 2007

Ni MARCELO A. GEOCALLO

 

SA sunod bulan, unyang Nobiyembre 17-18, 2007 maoy takdo nga adlaw sa kasaulogan sa ika-11 nga kasumaran ug kombensiyon sa BATHALAD-Mindanao; ug nga kini, adto ipahigayon sa Dakbayan sa Iligan, “Ang Dakbayan sa mga Busay” sa Northern Mindanao.

 

Kahinumdoman, ang duha ka sunod-sunod nga pagsaulog sa BATHALAD-Mindanao didto gipahigayon sa kanait nga lungsod sa Linamon, Lalawigan sa Lanao del Norte. Ug kay ang napili nga pamuno karon usa man ka Iliganon, busa adto na usab manukad ang “sirit nga pagsulbong sa kuwitis” sa maong kasaulogan. Ug seguro nga ang panghinaot moangaw-aw: Mabuhi ang BATHALAD-Mindanao!

 

Si Pamuno Fem Flores haluag kaayog panlantaw nga ang gipaabot nga adlaw sa pagsaulog sa kasumaran sa BM makaangkon og kalamposan, kabuhong ug kaalasoyon, aron damlag ikakulit kini sa panid sa kasaysayan niining aktibong kapunongan sa mga magsusulat nga Bisaya nga nahuhon sa yuta sa Mindanao; ug nga may bulto na unya nga ikalakra sa literatura.

 

Busa man gani, kay ang naandang tigi sa sinulatay sa BM ania na man usab sa iyang laing yugto, ug nga, gibudyong na gani nato ug giawhag ang mga magdadagang sa pagsalga gayod niining maong tigi aron ang tinukawan nilang mga obra mamahimong kabahin unya ug kahisgotan sa pagpanglabay sa panahon. Ug tungod kay ang pagpangita og katahom nahisama man sa pagtidlom sa nagngitungitong kalawran aron lamang sa pagkaplag og mutya sa tipay, maoy bahandi nga talagsaon nga iyaha lamang sa usa ka magsusulat.

 

Laing proyekto nga nagpanawag sa kabana sa pamunoan sa BM, nga unta, makapapatik og libro, kay pilay pa’d, magpabilin ang “manggad sa arte” nga bunga sa lakad nga pag-antos sa atong mga magdadagang, bugti sa way puas nga pagtikubo sa talad sa pagpuga sa kaisipan aron lang hipalgan ang hiyas sa katahom arang ikahadla sa mga mahigugmaon sa literatura. Busa himoang pangandoy nga ang imong obra mamahimong kabahin sa maong tinguha aron sa kapulihay magmadagayaon kitang mosanggi sa kalamposan.

 

Duha ka kategoriya ang atong gialinga, ang Sugilanon ug Balak. Apan ang ubang bahin sa tigi, amo nang gipahinog aron kasaw-an sa tanan sa Gabii sa Pakigdaitay diin idalit ang indigay sa paagik-ik, pag-awit, pagbalak, ug paghatag og pakigpulong (nga way pangandam). Niining puntoha, gipaneguro namo nga matagamtam gayod ang kalipay unya tungod kay ang pamunoan sa BM andam nang mopulpog sa alkansiya aron ikapremyo ngadto sa mga palaran. Kauban, pagsanasana na. Ensayoha ang imong ikabuga.

 

Sa Sugilanon, duruha ang nagyayong sa pagbaswat sa kaakohan alang sa unang ganti. Pagailhon kini nga LEONILA ‘LEONA’ BESTIL DEGOMA UNANG GANTI SUGILANON MEMORIAL AWARD, 2007 kinsa siya maoy inahan sa Kalihim sa BM nga si Engr. Nestor B. Degoma. Ug ang laing katambayayong pagailhon nga VERIDIANO QUIMCO UNANG GANTI SUGILANON MEMORIAL AWARD, 2007, amahan sa masilakong kolumnista ning Bisaya, Atty. Ver Quimco. Ang unang Quimco usa usab ka respetadong magsusulat nga ang abot sa iyang dagang gitagohipos sa Cebuano Studies Center sa University of San Carlos sa Sugbo. Ang iyang nobela, “Pangluod Sa Gugma”, usa ka gugmahanong kaagi taliwala sa pag-alsa sa mga rebelde sa kabukiran sa Davao. Nasulat sa amahang Quimco sa tuig 1950 ug gipatik sa Barba Press.

 

Ang Ikaduhang Ganti sa Sugilanon pagailhon nga EUFEMIO M. FLORES IKADUHANG GANTI SUGILANON AWARD, 2007. Samtang ang sa Ikatulong Ganti pagailhon nga VERIDIANO QUIMCO IKATULONG GANTI SUGILANON MEMORIAL AWARD, 2007.

 

Sa Balak, ang una ug ikatulong ganti giharos paghatag sa premyadong magsusugilanon ug magbabalak nga si Anito B. Beronilla ug sa iyang banay. Ug pagailhon kini nga T. L. BERONILLA UNA ug IKATULONG GANTI BALAK MEMORIAL AWARDS, 2007. Ang magtiayong Beronilla, si Nits ug si Nelly, nangunay pagdumala sa ilang mauswagong tindahan, ang Nelian’s Store sa Sibagat, Agusan del Sur. Si Nits tag-iya sa dagang nga lantip ug nahimuntog na sa iyang pedestal sa katitikang Bisaya. Dumalayon siyang patron sa BATHALAD-Mindanao.

 

Karon pa man, ang kadagkoan sa BATHALAD-Mindanao nakaginhawa nag luag sanglit may naaninaw na kita sa unahan nga nagpakitag kahinangop sa ato na unyang pagdangop kanila. Malaomon kita. Ug ang maong paglaom gisandig nato sa usa ka tinamod nga bantang sa usa ka kauban, ang Chairman sa Ways and Means Committee nga si Roy Q. Trinidad. Sayod ang pundok sa kapasidad sa iyang pagka tawo kon mao nay maningkamot. Kasaligan siya ug matinud-anon. Laing mga kauban nga atong gilaoman mao sila: Atty. Moises Dalisay, Jr., Atty. Leo M. Zaragoza, ubp.—

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.