| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Gawad Komisyon 2008 Tigi sa Pagsulat

Page history last edited by PBworks 15 years, 6 months ago

Gawad Komisyon 2008 Tigi sa Pagsulat

 

Ang Gawad Komisyon 2008 ing tigi sa pagsulat og balak ug mubong sugilanon sa napulo ka nag-unang pinulongan sa Pilipinas (sa pakig-alayon sa Don Jose Tamayo Foundation) nga gilangkoban sa Ilokano, Pangasinan, Kapampangan, Bikol, Samar-Leyte, Binisaya-Sinugboanon, Hiligaynon, Meranao ug Tausug, gawas sa Tagalog nga ang tigi mao ang pagsulat og mubong sugilanong pangbata.

 

Gipahigayon kining tigi alayon sa pagsaulog sa Buwan sa Nasodnong Pinulongan matag Agosto. Ang tigi sa matag pinulongan pagadumalahon sa Panrehiyong Sentro sa Wikang Filipino sa pagsuperbisar sa Komisyon sa Wikang Filipino.

 

KINATIBUK-ANG LAGDA:

 

1. Bukas ang tigi sa tanang Pilipino gawas sa mga pangulo ug empleyado sa Komisyon sa Wikang Filipino ug Panrehiyong Sentro sa Wikang Filipino ug sa mga nakadaog na sa Unang Ganti sa Gawad Komisyon niadtong 2006 ug 2007.

 

2. Ang tanang mga salmot kinahanglang orihinal, wala pa iapil sa ubang tigi ug wala pa mapatik. Dili usab dawaton ang mga salmot nga gi-recycle lang.

 

3. Ang salmot dili magdala og unsa mang kailhanan bisan dagangalan. Dunay linain nga pormularyo nga makuha sa mga buhatan sa Panrehiyong Sentro sa Wikang Filipino. Ang pinil-apang pormularyo sa pagsalmot uban ang resume/biodata sa sumasalmot kinahanglang isulod sa tinakpan nga sobre. Kinahanglang nanotaryohan ang naasoyng pormularyo.

 

4. Alang sa balak, ang salmot mahimong sinukod ug binagay. Mahimo usab nga gawasnon kun free verse. Dili mokubos sa usa ka gatos (100) ka linya ug dili molapas sa tulo ka gatos (300) ka linya. Gawasnon ang tema.

 

5. Alang sa mubong sugilanon, ang salmot dili mokubos sa napulo (10) ka pahina ug dili mosobra sa traynta (30) ka pahina. Gawasnon ang tema.

 

6. Ang tanang salmot kinahanglang makinilyado o kompyuterisado (Font 12-Arial) nga doble ang espasyo (mubong sugilanon) sa 8 ½ x 11 bond paper ug may tagsa (1) ka pulgada nga mardyin matag kilid. Angay usab nga dunay nakatatak nga sunod-sunod nga ihap sa pahina sa tungang bahin sa ubos sa matag pahina sama sa 1 sa 20, 2 sa 20 ug uban pa.

 

7. Kinahanglang iduso sa upat (4) ka kopya – usa ka orihinal ug tulo (3) pa ka kopya ang matag salmot. Ug kon kompyuterisado ang salmot, lakipan kini og usa ka electronic file (diskette copy o CD).

 

8. Usa ra ka salmot ang mahimong iduso sa matag kategoriya.

 

9. Ang mga ganti sa matag kategoriya mao ang mga mosunod:

 

Unang Ganti – Php 15,000.00 + Sertipiko

Ikaduhang Ganti – Php 10,000.00 + Sertipiko

Ikatulong Ganti – Php 8,000.00 + Sertipiko

Tulo ka Pinasidunggan – Php 2,000.00 + Sertipiko

 

10. Ang tanang salmot makadawat og Kamatuoran sa Pagsalmot sa adlaw nga iduso ang salmot sa buhatan.

 

11. Ang desisyon sa hunta sa mga maghuhukom ing pinal ug dili na mausab. Ang tanang mananaog nga salmot panag-iyahon ug tipigan sa KWF. Angkonon sa KWF ang katungod sa unang pagpatik sa mga salmot ug sa pagmantala pag-usab niini kon gikinahanglan nga walay dugang bayad ang tagsulat. Ang mga salmot nga wala modaog mahimong kuhaon sa tagsulat human sa upat (4) ka buwan sukad nga gipadayag ang mga mananaog.

 

12. Ang salmot mahimong ipadala o personal nga ihatod sa buhatan sa Panrehiyong Sentro sa Wikang Filipino sa matag rehiyon o di ba sa buhatan sa Komisyon sa Wikang Filipino, 2/F Watson Bldg., 1610 J.P. Laurel St., San Miguel, Manila.

 

13. Ang kataposang adlaw sa pagpanawat sa mga salmot hangtod lang sa Septiyembre 30, 2008, sa alas 5:00 sa hapon.

 

Aron makakuha og kopya sa pormularyo ug alang sa dugang kasayoran, duawa ang websayt sa KWF: http://wika.pbwiki.com

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.