| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Estandardisasyon sa Panitik

Page history last edited by Edgar S. Godin 8 years, 10 months ago

Pagmatuto sa Pinulongan

Ang Bisaya Magasin maoy giilang sumbanan sa hustong panitik ug pagkagamit sa mga pulong sa hapit tanang mga magsusulat sa Binisaya. Kini tungod kay ang magasin may ngalan na man isip dekalidad nga magasin nga dili basta-basta modawat og mga winiris-wiris lang.

 

Ang daghan usab nga tadhang mga magsusulat sa Binisaya nagpasilong sa Bisaya Magasin, ug busa dili kahibudngan nga kini ang naghupot sa papel isip pinal nga arbiter sa mga isyu kabahin sa panitik sa Binisaya.

 

Mga Batakang Tamdanan

Alang sa dugang kasayon, among gibalhin dinhi ang nanag-unang mga tamdanan sa pagsulat sa Binisaya-Sinugboanon nga una nang naposte didto sa Estandardisasyon sa Bisaya sa blogspot.com -- mga artikulo kabahin sa panitik ug gramatikang Bisaya.

 

 

Mga Kombensiyon

 

Debate: Mga Tampong Opinyon Bahin sa Binisaya

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.