| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Bismag 11-15-06

Page history last edited by PBworks 13 years, 1 month ago

Niining Gulaa

Nobiyembre 15, 2006

ISIP 13 TUIG 77

 

Artikulo

? Ang mga Damgo ug Kahimoan sa Among ABAKAS

Ni Rodolfo M. Florentino

12 Si Kapitan Nicanor E. Salarda ug ang Brgy. Villa Garcia, Sierra, Bullones, Bohol

13 Ni Uriel ‘Orie’ Vallecera

? Ang Dakong Hagit Sa Mga Mag-uuma Sa Humay

Ni Maria Laya Concepcion

 

Sugilanon

? Dayaspora

Ni Omar Khalid

? Mistah

Ni Uriel Cruz Vallecera

 

Nobela

? Ang Ugma Walay Pag-abot (Unang Basahon) (27)

Ni Gremer Chan Reyes

? Ulipon Sa Saad (2)

Ni Elaine Grace Lape

32 Ang Tugahala ni Nardo (19)

Ni Bonifacio Cabasagan

 

Balak

48 Mga Estropa Sa De Metodong Arte Metrica Ug sa Vers Libre

Ni Marcelo A. Geocallo

 

SA ATONG HAPIN

Usa si Iya Gines sa mga talented nga scholar sa Pinoy Dream Academy nga di pa lang dugay natangtang sa akademiya. Apan bisan pa niini, wala siya mawad-i og paglaom nga makab-ot ang iyang mga pangandoy sa kinabuhi ilabi na ang mainila sa pag-awit.

 

Sunod gula:

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.