| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

Bismag 09-26-07

Page history last edited by PBworks 12 years, 4 months ago

Niining Gulaa

Septiyembre 26, 2007

ISIP 6 TUIG 78

 

Artikulo

26 AFP sa Kuko sa mga Moro sa Mindanao (2)

Ni Satur P. Apoyon

20 Ang Bug-at Nga Musika sa GLASS OF DIRT

Ni U. Cruz Vallecera

07 Panaw sa Dalan sa Kakuyaw

Ni Omer Oscar B. Almenario

12 Bag-ong Binulan Nga Magasin sa DFI “DAGANG: MUTYA SA HALAMANG BISAYA”

Ni Fred Fuentes Monternel

14 SIMPLE SQUAD: Masaaron ug Malungtarong Dance Group sa Sugbo

Ni Rosalie G. Bernales

 

Sugilanon

08 Piso (2)

Ni Reine Artianza-Cabrera

02 Kon Maghingapin Ang Kauhaw

Ni Lorenzo M. dela Serna

 

Sugilanong Komiks

34 Trabaho

Ni Fred Fuentes Monternel

40 Brugudog

Ni Edgar S. Godin

 

Nobela

16 Ang Ugma Walay Pag-abot (Ikatulong Basahon) (2)

Ni Gremer Chan Reyes

18 Ang Kabaho, Unya, Ang Kahumot Sa Pulbos (22)

Ni Tem. Mangila Adlawan

 

Balak

48 Ligid Sa Kinabuhi

Ni Romeo Nicolas Bonsocan (Young Blood Writer)

 

SA ATONG HAPIN

Dakong hagit alang kang Kristine Hermosa ang pagdala sa papel sa usa ka tindera og isda kay sa tibuok niyang kinabuhi wala siya makasulay nga magkahimbis ug magkadugo sa paghawid-hawid og isda. Kon magmalamposon siya, dinhi nato makita kon unsa nga pagka artista ang atong modelo karon.

 

Sunog gula:

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.