| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Bismag 04-19-06

Page history last edited by PBworks 13 years ago

Niining Gulaa

Abril 19, 2006

 

Artikulo

? MGA BITAMINA NGA MAKAUSBAW SA SEKSWAL NGA KAHIMSOG

Ni Dell H. Grecia

? ANG NABANTOG NGA “SUGAT” SA NAGA

Ni Quir Laping De Gracia

? MGA PASIDAAN SA MGA DAPIT NGA LAGMIT MAHIAGOM SA ‘LANDSLIDE’

Ni Abelardo R. Gallardo

? ANG NATAGONG KASUGIRAN SA BARANGAY ACMAC, ILIGAN CITY

Ni Ricardo T. Hynson

 

Gumalaysay

? ANG PAGPASAKIT NI JESUS (PANAPOS NGA BATBAT SA PITO KA PULONG)

Ni Atty. Cesar P. Kilaton, Jr.

 

Sugilanon

? ANG TAWO, ANG IRING UG ANG KAMATAYON

Ni Miguel Canubida Obial, Sr.

? INAHAN KO, PASAYLOA AKO

Ni Fred R. Zamora

? TALIGSIK SA UDTONG TUTOK

Ni Tom M. Rivero

 

Nobela

? ANG KABILIN NGA KAMPILAN (28)

Ni Marcelo A. Geocallo

? KADTONG BABAYE… SI BEVERLY (Last Chapter)

Ni Reine Artianza-Cabrera

 

Balak

48 MANUNUBOS

Ni Ricardo P. Baladjay

 

SA ATONG HAPIN

Ang pagkayaw ni Kristo ngadto sa langit, human ilansang ug namatay sa krus, usa ka simbolo sa katumanan sa pagtubos Niya sa atong mga sala. Angay kitang maglipay. Apan angay usab tugbangan sa paglikay sa pagpakasala.

 

Sunod gula:

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.