| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Ang Pundok Alimaong

Page history last edited by Edgar S. Godin 14 years, 7 months ago

Ni QUIR LAPING DE GRACIA

Oktubre 7, 2009

 

MIBUTHO ang dakoan nga panguta didto sa lungsod sa Naga, Sugbo, kon unsa ba kining pundok nga gitawag og Alimaong nga karon nangrekrut og mga sakop didto sa ilang dapit.

 

DILI USA KA TRIBU

Sumala pa ni Datu Monsit (Vicente Gonzales), national chairman sa Alimaong, ang pundok dili usa ka tribu. Ang Supreme Council of Datu Alimaong, natukod sa tuig 1997 didto sa Mindanao. Giingon nga gikan pa sa unang panahon sa wala pa matukod ang Armed Forces of the Philippines (AFP), diha na kining Alimaong.

 

Ang Alimaong dili usa ka tribu apan mga lumad nga gibansay sa ilang gitahod nga mga datu kun lider aron makig-away ug manalipod sa ancestral domain. Makigbatok sila sa mga malupigon gikan sa gawas ug uban pang mga elemento nga buot molumpag sa atong kagawasan ug sa malinawon natong pagpuyo.

 

Matod nila, ang Pilipinas gisakpan sa daghang barangay diin ang nagkalainlaing tribu namuyo sa tibuok nasod. May kapin kun kulang napulog unom ka dili tribung Muslim sa Pilipinas. Kini mao ang mga Higaonon, Manobo, Bagobo, Bukidnon, Maipnon, Mansaka, Eskaya, Tagakaulo, Tinduray, Bilaan, Tiboli, Subanon, Mandaya, Umayamnon, Ifugao ug Ati.

 

Ang tribung Muslim mao ang mosunod: Ilanun Maranao, Badjao, Tausog, Samal ug Yakan. Kini sila ang gitawag og indigenous people kun Indigenous Cultural Communities. Sila giila, gitahod ug gipanalipdan sa atong Batakang Balaod nga gihatagan usab og special privileges.

 

NATUKOD ANG CNI

Sa panahon ni Presidente Diosdado Macapagal, iyang gitukod ang usa ka ahensiya ubos sa Office of the President nga gitawag og National Integration (CNI) nga gipangulohan ni Sultan Deron Samoerna kansang tahas mao ang pagpahigayon kun paghugpong sa lainlaing ethnic groups ngadto sa katilingban.

 

Dayon si Presidente Ferdinand E. Marcos mipagawas sa Decree 1414 nga nagtukod sa Presidential Assistance for National Minorities (PANAMIN), sa tuyo nga mapundok ang nagkalainlaing ethnic groups sa Pilipinas. Epekto sa Decree 1414, pipila ka Higaonong datu gikan sa Visayas ug Mindanao nagporma og people’s organization nga gitawag og Higaonon Supreme Councils of Datus-Gipolon kansang katuyoan mao ang pagsuportar sa programa sa gobyerno ug sila aktibo nga mingsalmot sa Peace and Order Campaign ug sa socio-economic development programs sa kagamhanan.

 

PANAHON SA MARTIAL LAW

Panahon sa Martial Law, si Pamuno Marcos, mihangyo ngadto sa mga datu ug tribal leaders sa Visayas ug Mindanao pagtabang pagkombensir sa nanagtago-tago nga mga rebelde sa ilang dapit sa pagpaampo aron sila makapahimulos sa livelihood projects ug uban pang mga kahigayonan nga gisaad sa gobyerno. Tuod man, ubos sa panabang sa mga lumad, liboan ka mga rebelde mingbalik pagpasilong sa kagamhanan.

 

Ubos sa programa sa PANAMIN, ang pundok Alimaong maoy miadto sa kabukiran, ug kabarangayan sa Visayas ug Mindanao aron pagdapit sa cultural people nga magpaduol sa kagamhanan. Kini aron usab nga mahugpong sila ug matudloan sa espirituwal nga kalamboan ug moral values, ingon man aron makapahimulos sa mga medical mission ug katudloan sa alternatibong panambal pinaagi sa paggamit sa herbal medicine, sa diversified farming ug fishing. Labaw sa tanan, pagdala kanila balik sa sabakan sa katilingban.

 

PANAMIN GIBUNGKAG

Dihang si Presidente Cory Aquino na usab ang nagmando, ubos sa iyang Executive Order 122-By 122 C, iyang gibungkag ang PANAMIN ug gipulihan kini sa Office for Northern Cultural Communities (ONCC) ug Office for Southern Cultural Communities (OSCC). Ang pundok sa katawhan nga Higaonon Supreme Council of Datus-Gipolon mao usay misuportar pagbulig sa gobyerno.

 

Sa tuig 1998, ang pundok nakakuha og sertipikasyon gikan sa Office of Southern Cultural Minorities (OSCC), nga nag-ila ug nagmatuod sa Higaonon Supreme Council of Datus-Gipolon isip mga citizen’s soldier of the cultural communities kansang mandato mao ang pagpanalipod sa ilang ancestral domain, kultura ug naandang institutions. Isip tigpanalipod sa ilang kultura, sila usab mopadayon pagsalmot sa kampanya sa kalinaw ug kahusay ug sa socio-economic nga mga tulumanon sa pagpalambo sa kagamhanan.

 

INDIGENOUS RIGHTS

Kaniadtong Oktubre 29, 1997, si Presidente Fidel V. Ramos mitimaan sa balaod RA 8371, giila nga Indigenous Peoples Rights Act sa 1997. Tungod sa maong balaod, pipila ka datu buot motipon sa pundok. Maong sila nagpahigayon og usa ka general conference ug mingsagop og usa ka resolusyon pag-ilis sa ngalan sa ilang pundok. Gikan sa Higaonon Supreme Council of Datus-Gipolon, ngadto sa Supreme Council of Datus-Alimaong (Holy Warriors)— usa ka non-sectarian, non-political confederacy sa tanang ethnic tribes sa Pilipinas. Ilhon isip usa ka citizens "soldier of the cultural communities." Ang maong pundok sa katawhan usa usab ka non-governmental nga rehistrado sa Securities & Exchange Commission ubos sa rehistrasyon numero C199701537, pinetsahan og Disyembre 23, 1997. Uban sa Republic Act No. 8371, ang ONCC ug OSCC gihimong National Commission on Indigenous Peoples (NCIP).

 

Nag-unang adyenda sa Alimaong mao ang livelihood projects diin ang ilang gisaligan mao ang pundo gikan sa kagamhanan alang sa kalamboan sa cultural communities. Giila nilang ancestral domain ang kalasangan, minahan, kasapaan, linaw, ug kadagatan. Ilang giingon nga ang maong kinaiyanhong bahandi gisuyop sa mga tawo kinsa wala manumbaling kanilang mga indigenous people sukad kaniadto hangtod karon ug mahimong sa umaabot pang panahon. Kini ang gipamahayag ni Datu Monsit, ang national chairman sa Alimaong, nga nahagpat ning tagsulat didto sa kasamtangan nilang headquarter sa Sitio Ati, South Poblacion, Naga, Cebu, kauban ni Romeo Algarme nga nailhan nga Kali Suba, taga Barangay Tuyan, Naga, Cebu.—

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.