| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

Ang Pulong 'Taga'

Page history last edited by PBworks 13 years, 7 months ago

Ang Pulong ‘Taga’: Unsaon Kini Paggamit?

Ni E.S. GODIN

 

ANG pulong ‘taga’ (from usahay sa English) maklasipika nga usa ka adverb nga nagpasabot og dapit nga nahimutangan o gigikanan (denoting place of origin; denoting extent or hight) sama sa "taga Manila", "taga Sugbo".

 

Ang ubang mga batidila usab nanag-isip niini nga usa ka preffix (sa samang kahulogan) hinungdan nga kini ilang isumpay-- "taga-Manila", "taga-Sugbo".

 

Apan kon isumpay ugod, daw sabal na kaayo sa panan-aw ang giyon (hyphen) nga kinahanglang gamiton pag-ulang tali niini ug sa capitalized proper noun nga mga ngalan sa dapit.

 

Busa, ang Bisaya magasin mihukom sa pagsagop sa maong duha (2) niini ka kagamitan base niining mosunod nga sumbanan:

 

Ang "taga" angayng ibulag (sama sa from sa English) kon kini gigamit sa pagpasabot og espesipikong dapit (place) o pihong pungan (proper noun) aron wala nay giyon.

 

Pananglitan: "taga Manila", "taga Bacolod", "taga diin ka man diay?", "Ah, taga bukid ko."

 

Ang "taga" isumpay ingong usa ka langgikit kon kini gigamit sa pagpasabot og dili dapit o lugar, kondili mga bahin sa lawas sama sa: "tagakiting", "tagatuhod" o "tagaliog" nga tubig.--

 

(Balik sa: Estandardisasyon sa Panitik)

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.