| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Ang Pulong 'Taga'

Page history last edited by PBworks 12 years, 9 months ago

Ang Pulong ‘Taga’: Unsaon Kini Paggamit?

Ni E.S. GODIN

 

ANG pulong ‘taga’ (from usahay sa English) maklasipika nga usa ka adverb nga nagpasabot og dapit nga nahimutangan o gigikanan (denoting place of origin; denoting extent or hight) sama sa "taga Manila", "taga Sugbo".

 

Ang ubang mga batidila usab nanag-isip niini nga usa ka preffix (sa samang kahulogan) hinungdan nga kini ilang isumpay-- "taga-Manila", "taga-Sugbo".

 

Apan kon isumpay ugod, daw sabal na kaayo sa panan-aw ang giyon (hyphen) nga kinahanglang gamiton pag-ulang tali niini ug sa capitalized proper noun nga mga ngalan sa dapit.

 

Busa, ang Bisaya magasin mihukom sa pagsagop sa maong duha (2) niini ka kagamitan base niining mosunod nga sumbanan:

 

Ang "taga" angayng ibulag (sama sa from sa English) kon kini gigamit sa pagpasabot og espesipikong dapit (place) o pihong pungan (proper noun) aron wala nay giyon.

 

Pananglitan: "taga Manila", "taga Bacolod", "taga diin ka man diay?", "Ah, taga bukid ko."

 

Ang "taga" isumpay ingong usa ka langgikit kon kini gigamit sa pagpasabot og dili dapit o lugar, kondili mga bahin sa lawas sama sa: "tagakiting", "tagatuhod" o "tagaliog" nga tubig.--

 

(Balik sa: Estandardisasyon sa Panitik)

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.