| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

ABDOMINAL CRAMP

Page history last edited by Edgar S. Godin 14 years, 3 months ago

Health Notes

Nobiyembre 25, 2009

 

MUSCULAR spasms or cramps of the smooth muscles nga maoy hinungdan sa paggahi o pagbagtok sa atong tiyan nga ginatawag nato og butod diin bation nato ang kapunga o kalisod sa pagginhawa. Sagad nga hinungdan sa butod mao ang panuhot ingon man ang mga kalan-on o sud-an nga pan-os o nadaot na. Ang mga herba nga namatud-ang epektibo alang sa butod mao kining mga mosunod…

Ahos-ahos

– Isugba ang unod sa ahos-ahos nga walay kalainan sa gamayng sibuyas bombay, dukdokon o kumoton ug ibanyos sa tiyan nga nagbagtok sa butod.

Anunang

– Maoy lagaon ang rhizones o unod sa punoan, dili iapil ang pinong mga gamot, sa igong gidaghanon sa tubig, 2 ka baso sa 4 ka gramo nga rhizones.

Imnon ang linaga samtang init-init pa, ½ sa baso sulod sa tagutlo ka oras nga lat-ang o agad sa panginahanglan sa pasyente.

Pahimatngon: Ayaw kini ihatag sa pasyenteng may hilanat ug nagsugod nga regla.

Datilis

– Maghumol 10 ka bulak sa usa ka baso nga tubig sulod sa 4 ngadto sa 5 ka oras. Ipainom sa pasyente ang hinumolang tubig, ½ sa baso sa lat-ang nga 2 ka oras. Hinuon, kon kinahanglan o kon gusto sa pasyente mahimong ipainom ug hurot diretso ang usa ka baso nga hinumolang tubig aron mas daling mawala ang butod.

Hinuon, kon bata ang gibutoran sa tiyan, 1 ngadtos 5 ka tuig ang pangedaron, kinahanglan nga ¼ sa baso lang ang ipainom ngadto sa ½ labing daghan sa lat-ang nga tagutlo ka oras.

Hilbas

– Maglaga 6 ka dahon sa 1 ka baso nga tubig. Ipainom og hurot sa pasyente ang linaga samtang init-init pa.

Mahimong ihumol lang sab sa 1 ka baso nga init tubig ang 6 ka dahon sa hilbas. Ug sa gihapon, ipainom og hurot ang hinumolang tubig aron daling mawala ang butod sa pasyente.

Bayabas

– Lagaon ang mga udlot o mga gulang dahon sa igong gidaghanon sa tubig, dili isog ang templada, aron dili lisod imnon. Paimnon ang pasyente ½ sa baso sa lat-ang nga 3 ka oras. Mahimong dugangan ang dosage ngadto sa 1 ka baso kon grabe ang butod.

Kapalkapal

– Pahirag lana ang hinalob nga dahon og ihampol sa tiyan sa pasyente.

Kumintang

o Tsitsirika – Maglaga 6 ngadto sa 10 ka dahon sa 2 ka baso nga tubig. Paimnon ang pasyente ½ sa baso sa lat-ang 2 ngadto sa 3 ka oras.

Mahimo sab nga ihumol lang sa init nga tubig ang mga dahon ug paimnon ang pasyente sa mao ra gihapon nga dosage.

Lagnob

– Magkuhag 3 ka udlot nga wala pa mobukhad ug 1 ka lapyo nga dahon, lagaon sa usa ka baso nga tubig. Paimnon ang pasyente ½ sa baso sa linaga samtang init-init pa. Mahimo sab nga ipahurot diretsog inom ang 1 ka baso nga linaga kon gikinahanglan.

Humag painom, pahigdaon ang pasyente 10 ngado sa 20 minutos hangtod nga iyang ikasuka ang wala mahilis nga pagkaon nga maoy hinungdan sa grabe nga butod sa tiyan.

Hinuon, kon panuhot ra ang hinungdan sa butod, ang pagpainom ½ sa baso sa linaga igo nang makahatag alibyo. Ug dili na sab kinahanglang pahigdaon ang pasyente. Kay ang butod mahimong mawala na sulod sa pila ka minuto.

Marvelosa

– Magkuhag mga sanga nga may kaubang mga dahon, bulak ug mga liso. Humolan sa igong gidaghanon sa init nga tubig. Paimnon ang pasyente ½ sa baso sa lat-ang nga 2 ka oras.

Mutha

– Lagaon ang rhizones o unod sa punoan sa igong gidaghanon sa tubig. Paimnon ang pasyente ½ sa baso sa lat-ang nga 3 ka oras.

Ang maong linaga dili mahimong ihatag ngadto sa pasyente nga may hilanat o kon mao pa lay pagsugod sa regla. Makadaog.

Pandan

– Ang lana nga makuha gikan ning tanom nga samag porma sa pinya ang punoan ug mga dahon nga medyo nigpis lagparon maayong panghaplas aron mawala ang butod sa tiyan sa mga bata ug hamtong.

Sampaguita

– Lagaon ang usa ka hakop sa mga bulak sa usa ka baso nga tubig. Ang linaga ipainom og hurot sa pasyente aron mawala ang butod sa tiyan.

Santan

– Maglaga 3 ka gramo sa lab-as nga mga dahon sa 4 ka baso nga tubig. Sa sinugdan paimnon ang pasyente ¼ sa baso sa linaga una sundag ½ sa baso nga dosage kon wala pa gihapon mawala ang butod sa tiyan dangtag 3 ka oras.

Santol

– Lagaon o humolan sa init tubig ang gagmayng gamot nga pinutol sa igong gitag-ason. Mahimong paimnon ang pasyente ½ ngadto sa 1 ka baso kon gikinahanglan.

Tanglad

– Maghumol 10 ka dahon sa 2 ka baso nga init-tubig. Paimnon ang pasyente 1 ka baso sa lat-ang nga 3 ka oras.

Ang lana nga makuha gikan sa tanglad o tangad maayo sab nga panghaplas alang sa butod sa tiyan.—

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.