| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

CONVULSION

Page history last edited by Edgar S. Godin 10 years, 8 months ago

Health Notes

Ni Prof. Copelio

Bisaya Marso 31, 2010

 

CONVULSION

 

Ning maong depinisyon, atong masuta nga ang kombulsiyon dili sakit kondili maingon nga linugdangan lamang sa sakit. Kay gawas sa mga bata, walay si bisan kinsa nga magkombulsiyon kon walay sakit. Apan bisan pa lagi nga ang kombulsiyon maingon nga dili sakit apan makuyaw kini kaayo. Makapalisang. Kay sa higayon nga magkombulsiyon na ang usa ka pasyente nagpasabot nga grabe na ang kahimtang, salbaronon na kaayo, morag nag-ungaw na sa kamatayon. Ang mga tagtungod kinahanglang mangandam sa pagdawat sa masakit nga kamatuoran. Tungod kay talagsa ra kaayo ang mga pasyenteng nagkombulsiyon na nga molanat pa og dugay.

 

Samtang sa laing bahin, ang mga bata, ilabi na gayod ang mga masuso, adunay managkombulsiyon dayon sa mga higayong may modangat nga bikil sa ilang panglawas. Kay ang mga bata ugod kulang pa og resistensiya, wala pay kalig-on. Busa ampinganan o bantayanan gayod sila kaayo. Peligro kaayo nga mahinayon gayod sila sa pagkaentonses kon dili madali pagtabang.

 

Ang mga nanay may lainlaing paagi pagtabang sa ilang anak nga magkombulsiyon. Pamisliton ang mga kamot ug bukton. Pahirag acete de manzanilla ang baba sa atay. Huypan ang nawong o paypayan. Yugyogon. Kay kasagaran ugod mangatarantar sila kon magkombulsiyon na ang minahal nilang anak.

Ang nakaparat kay walay mapalit nga tambal sa botika alang sa kombulsiyon. Dili man lagi sakit kining kombulsiyon. Kay linugdangan ra man kini sa sakit o bikil sa lawas nga kalit modangat sa mga bata ilabi na gayod sa mga masuso. Busa maingon nga kaugalingon ra gayong paningkamot sa mga mahitungdang nanay kon unsaon nga mahiulian ang anak nila nga nagkombulsiyon. Aduna ra ba gayoy mga bata ilabi na gayod sa mga masuso o puya nga mahinayon gayod pagkaentonses gumikan sa grabe nga pagkombulsiyon, dili makalahutay ang huyang pa kaayo nilang kasingkasing ug baga.

 

Tungod kay wala may tambal nga mapalit sa mga botika alang sa kombulsiyon, mas maayo nga modangop kita sa tambal nga mahimo lang natong makuha diha sa atong kalikopan o tugkaran. Tanom nga mahimong makita sa tanang dapit ning atong kapupud-an tungod kay usa man sa kinaham kaayo natong kalan-on ang hinog nga bunga.

 

Bayabas

– Pabukalag maayo ang mga dahon, labing maayo ang mga udlot, diin ang sabaw mahimong espeso sa labihang pagkaitos. Dayon ang tincture o initos nga bayabas ipahid ug imasaheg hinay sa likod o dugokan sa bata o puya. Kining maong tincture o initos nga bayabas mahimong isulod sa garapa aron daling magamit sa mga higayon nga magkombulsiyon ang masuso ni Nanay. Maayo ang maong tambal alang sa mga masuso o puya nga kanunay magkombulsiyon.--

A violent involuntary contraction or series of contraction of the involuntary muscles.

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.