| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

FIDEL MAG-USARA

Page history last edited by Edgar S. Godin 5 years, 5 months ago

FIDEL MAG-USARA (Bathalad No. 11). Usa ka relojero si Fidel. Mangangayo siyag mga relo sa kilid sa Hope Pharmacy kaniadto nga nahimutang duol sa Lane Theater, sa mga Dalan Colon ug Leon Kilat. Ang iyang stall maoy pundokanan sa mga sakop sa Bathalad sa naghinapos na ang dekada ‘69 hangtod sa dekada ‘89. Sa tuig 1989 milalin si Fidel sa Manila ug didto na manimuyo. Nakaalagad siyag kadiyot (unom ka bulan) isip managing editor sa Bisaya Magasin sa 1998. 

 

Sa didto pa sa Sugbo si Fidel, matag hapon gikan sa ilang tagsa-tagsa ka buhatan, ang mga sakop sa Bathalad magtapok sa ayohanag relo ni Fidel. Sila si Mel Allego, Eyon Auman, Erning Lariosa, Nilo Estimo, Goddy Ypon, Mel Yburan, Lam Ceballos, Roger Pono, Frank Alforque, Pol A. Aquino ug Meloy Lariosa magtindog-tindog lang samtang maghisgot-hisgot bahin sa dagan sa panulat nga Binisaya. Usahay may mobangka og Tanduay ug paglabay sa pipila ka gutlo moalegre na pagsamot ang diskusyon.

 

Palaanak sab ang dagang ni Fidel. Daghang sugilanon ug artikulo ang napapatik niya sa Bisaya Magasin ug ubang mga mantalaang Binisaya. May nobela sab siyang napatik sa Bisaya. May mga sugilanon ug gumalaysay sab siyang nakadaog sa tigi sa Ludabi ug Bathalad.

 

“Ang Puti nga Kuyabog sa Itom nga Lasang” mananaog nga sugilanon sa Ludabi ug napatik kini sa Bisaya Magasin niadtong Marso 8, 1978. Ang iyang “Tip Sa Gustong Mag-writer” nga giseryal sa Bisaya nakapadani og mga sumusunod nga ang pipila nangahimo gayong mga magsusulat sama nila ni E.S. Godin, Bernito A. Dalit, Nemesio B. Sinangote, ubp.

 

Si Fidel usa ka respetado nga pastor sa Saksi ni Jehovah, ang iyang relihiyon.

 

RAMON S ARONG  

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.