| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

ROMEO S BIRAO

Page history last edited by Edgar S. Godin 6 years, 2 months ago

ROMEO S. BIRAO (Bathalad No. 5). Wa kaayo tay kasayoran nga nahipos bahin kang Romy, kanus-a siya natawo ug diin, ug kinsa pod ang iyang mga ginikanan. Apan usa usab siya ka lig-ong haligi sa BATHALAD-Sugbo. Ang iyang mga balak ug sugilanon nangapatik sa Bisaya ug sa ubang mga magasin. Napatik sa Bisaya ang taas niyang nobelang komiks nga giulohan og “Mga Tigre sa Pyrenees” ingon man ang iyang “Prinsesa Kodeva”. Usa siya sa mga sakop sa bantogang ALBICALARIVI Poetry Group sa SWU.

 

Si Romy kauban ni Melchor Yburan nga nakaalagad sa Cebu City Fire Dept. Nakaalagad pod siya sa Mandaue City Fire Dept. isip hepe una siya moretiro.

 

Aniay balak ni Romy nga mao day bugtong natong nahipos, atong ipaambit sa mga magbabasa. Nag-ulohag “Kaisog”, kini napatik sa Panid sa Mga Balak sa Bisaya (wa nato maapil paghipos ang petsa sa pagpatik): “Sa akong pag-apil ning dakong lumba sa kinabuhi/ Gigamit ko ikawng tambol/ Nga moawhag sa kainit/ Sa akong kalayo,/ Ug sa matag hanggap ko sa hangin/ Gihimo mo akong gutom/ Nga liyon sa kagabhion/ Nga nanimhot-simhot sa anino/ Sa gipaabot kong ugma./

 

“Ug dinhi ning mabagang duot/ Sa mga katalagman--/ Dinhi ning walog nga timbaanan/ Sa mga luha/ Mibarog akong magarbohon/ Ibabaw sa patayng lawas/ Sa mga anino sa kapakyasan/ Nga akong giluba/ Sa dugoon mong mga suwab;/ Ug mao pay akong pagkaamgo/ Nga dili diay sa gidak-on/ Hukman ang imong pagka ikaw/ Apan sa gitas-on sa hunat/ Sa akong paggamit kanimo.

 

“Busa karon/ Kon aduna pay mga ugma/ Nga nagpaabot luyo/ Sa kadaogan/ Nga ako karong nasanggi/ Laomi nga talikdan ko ikawng patay …!”

 

ALFREDO U CABINATAN

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.